70.76%
PM10 35.38 μg/m3
PM2.5 31.94 μg/m3
PM1 23 μg/m3
992
Ciśnienie hPa
21.1
19.9
rpi: 20.75°C, alarm: 20°C
Temperatura °C
100
Wilgotność %
10%
Sprawność: 91.67%
Zasilanie: 14.9oC
Nawiew: 23.7oC
Wywiew: 24.5oC
Strych: 28.0oC
25.2°C
Salon: 25°C (30°C)
Sypialnia: 26.5°C (27.5°C)
Łazienka: 26.5°C (28°C)
Filip: 25.5°C (30.5°C)
Nela: 26°C (28°C)
Pralnia: 25.5°C (34°C)
Parter: 26.5 °C
Pietro: 27 °C
cwu: 53.6°C
obl: 16°C / zas:29.1°C/ pow:24°C
spr: 4855
DM: 0
2020.08.05 18:10